Verzekeren zinvol ?

Is een uitvaartverzekering op latere leeftijd mogelijk en zinvol?

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om op latere leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten en of dit ook zinvol is. Bij de meeste verzekeraars is het inderdaad mogelijk om op latere leeftijd een verzekering af te sluiten. De leeftijdsgrens bij de meeste verzekeraars is 74 jaar.

Waarmee je rekening moet houden

De premie van een uitvaartpolis die op latere leeftijd is afgesloten, zal veel hoger zijn dan de premie die jonge verzekerden betalen. Het risico op overlijden is immers groter en de periode waarover de premie kan worden verdeeld korter. De premie voor een 74-jarige kan oplopen tot 80 euro per maand, waar iemand van 18 jaar ongeveer 7 euro per maand voor betaalt.

Verder zal de uitvaartverzekeraar vragen om een gezondheidsverklaring. Aan de hand daarvan wordt de levensverwachting van de verzekerde ingeschat. Als het risico te hoog is voor de verzekeraar, dan kan deze a) weigeren, b) accepteren of c) je wel accepteren, maar carenzjaren in acht nemen. Dit is een “wachtperiode” van twee of meer jaren waarin je wel premie betaalt, maar geen aanspraak maakt op uitkering of dekking van de uitvaart.

Is een verzekering op latere leeftijd zinvol?

Of het zinvol is om op latere leeftijd een verzekering voor een uitvaart af te sluiten, hangt af van de persoonlijke financiële situatie van de verzekerde. Als er voldoende geld is om een uitvaart te betalen (spaargeld of een nalatenschap) dan heeft een verzekering voor een uitvaart eigenlijk niet zoveel zin, zeker als je al ouder bent.

Het is een heel ander verhaal als de verzekerde niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten voor een uitvaart te dekken. Je kunt nabestaanden dan veel zorgen besparen door een verzekering voor een begrafenis of crematie af te sluiten.

Alternatieven

Bij enkele uitvaartverzekeraars is het mogelijk om na de leeftijd van 74 jaar een koopsom uitvaartverzekering af te sluiten. Je betaalt de premie dan in één keer.

Als een uitvaartverzekeraar je niet meer accepteert of de premie te hoog is naar je zin, dan is het openen van een uitvaartdeposito een goed alternatief. Je kunt eenmalig of meerdere keren geld storten en zo voor een uitvaart sparen. Bij deposito’s ligt de rente vrijwel altijd hoger dan bij een gewone spaarrekening, omdat je bij een deposito tussentijds geen geld opneemt. Het gestorte geld plus de rente komt na overlijden vrij, zodat nabestaanden de uitvaart kunnen bekostigen. De uitkering kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Meer informatie over dit onderwerp staat op UitvaartNet.nl/uitvaartverzekering