Na een overlijden zal op enig moment de nalatenschap – ook wel de erfenis genoemd – moeten worden geregeld. Iedere erfenis is anders en afhankelijk van de persoonlijke situatie van de overledene.

Is er een echtgenoot(e), partner, testament, zijn er kinderen al dan niet uit eerdere relaties,
zijn er schulden, is de administratie niet aanwezig, of onderlinge verstandhoudingen niet goed ?
Dit zijn een aantal vragen die mede bepalen op welke manier de erfenis afgewikkeld moet worden
en welke problemen de erfgenamen tegen zouden kunnen komen.

Er zijn drie mogelijkheden om de erfenis te regelen:

– De erfenis wordt verworpen (de nabestaanden willen de erfenis niet omdat er bijvoorbeeld schulden zijn)

– De erfenis wordt beneficiair aanvaard (de nabestaanden accepteren de erfenis onder voorwaarde dat de verplichtingen minder zijn dan de waarde van de erfenis)

– De erfenis wordt aanvaard (de nabestaanden accepteren zonder voorwaarden de erfenis)

De waarde van de erfenis bepaald in een aantal gevallen ook welke documenten er nodig zijn, dit kan gaan om een uittreksel uit het overlijdensregister of een verklaring van erfrecht.

De meeste bedrijven en instellingen accepteren een akte van overlijden om bijvoorbeeld lidmaatschappen en verzekeringen op te zeggen. Ook banken zullen de akte accepteren wanneer er sprake is van een relatief klein banksaldo.

Wanneer er sprake is van een vermogen of bijvoorbeeld een koopwoning dan is een verklaring van erfrecht altijd nodig, deze verklaring word altijd opgemaakt door een notaris.

Het mogelijk om iemand anders namens de erfgenamen de erfenis af te laten wikkelen.

Onze medewerkers kunnen u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap, of indien gewenst de hele erfenis voor u regelen.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.