Uitvaart verzekering afsluiten regio Hoorn

Over uw verzekeringsmaatschappij

Het is een wijdverbreid misverstand dat u verplicht bent de uitvaart te laten verzorgen door de verzekeringsmaatschappij waar u een polis heeft lopen. Niets is minder waar! Als u zelf kiest voor een uitvaartverzorger wordt het verzekerde bedrag ook gewoon uitbetaald.

 

U mag zelf uw uitvaartverzorger kiezen

Ook al bent u bij een bepaalde maatschappij verzekerd voor de kosten van een uitvaart; u hoeft deze maatschappij niet te bellen na een overlijden. U mag zelf beslissen welke uitvaartverzorger de zorg voor uw uitvaart op zich neemt. Dat bepaalt u zelf, eventueel door middel van een codicil of een voorgesprek. Ook uw nabestaanden hebben, op het moment na overlijden, de mogelijkheid zelf een keuze te maken.

 

Pas op voor teveel betalen

Op een polis staat bijna altijd vermeld: “Binnen 24 uur melden van overlijden!” Veel mensen denken dat dit een voorwaarde is voor het uitkeren van het polisbedrag. Het is echter de bedoeling van de verzekeringmaatschappij om een eigen uitvaartverzorger naar de familie toe te sturen. Zij weten namelijk exact welk bedrag er te besteden is en wat dus opgebruikt moet worden. Meestal is het doel om te proberen zo veel mogelijk te laten bijbetalen.

 

Lagere kosten als u zelf kiest

Als u de uitvaart laat bepalen door uw verzekeringsmaatschappij krijgt u een willekeurige uitvaartverzorger toegewezen. Vaak is dat financieel onvoordelig. Wanneer u een zelfgekozen, regionale uitvaartverzorger belt, bent u zeker niet duurder uit. Vaak liggen de kosten zelfs aanmerkelijk lager. Bovendien is een regionale uitvaartverzorger beter bekend met de plaatselijke gebruiken.

 

Wij benaderen uw verzekeringsmaatschappij

Wij nemen namens u contact op met de verzekeringmaatschappij. Ook zorgen wij er voor dat deze alle benodigde papieren toegestuurd krijgt.

 

Het verzekerde bedrag wordt altijd uitbetaald

Het verzekerde bedrag wordt na ons contact met de maatschappij uitgekeerd op de door u opgegeven bankrekening. Ook zogenaamde “oude polissen” kunnen wij uit laten uitkeren. Ongeacht of de betreffende maatschappij nog bestaat de polis is altijd geldig.

 

Depositorekening

Voor mensen die zich niet kunnen of willen verzekeren is er de mogelijkheid om toch een bedrag bij elkaar te sparen voor de uitvaart door middel van een depositorekening. Een depositorekening is een spaarrekening waarop jaarlijks rente wordt vergoed. Je bent geheel vrij in de besteding van het opgespaarde bedrag, mits het gebruikt wordt ter voldoening van uitvaartkosten.

 

Nuvema uitvaartverzekeringen “prima keus”

Bij de Uitvaartspecialist streven wij er naar om elke uitvaart zo goed mogelijk uit te voeren. Een juiste uitvoering van de persoonlijke wensen van de overledene, de wensen van de nabestaanden en de regionale gebruiken zijn hierbij erg belangrijk.

De uitvaartkosten worden voornamelijk bepaald door de uitvaartwensen maar ook door het lokale prijsniveau. Een uitvaart in West-Friesland verloopt en kost nu eenmaal niet hetzelfde als in in andere regio.

Wij onderkennen het belang dat de consument heeft om een passende voorziening te treffen voor de uitvaart. Een uitvaartverzekering kan daarom interessant zijn om de kosten van de uitvaart te dekken.

Om deze doelstelling te bereiken geeft De Uitvaartspecialist jaarlijks de lokale prijzen van Hoorn en omgeving door aan uitvaartverzekeraar Nuvema te Baarn. Voor mensen uit de regio Hoorn worden de uitvaartverzekeringen van Nuvema dan ook gebaseerd op deze prijzen. Hierbij kan een opmaat gemaakte uitvaartverzekering worden aangeboden die aansluit bij de persoonlijke wensen én de lokale kosten.

Voor advies of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.